” Zajednica za novi početak”

Projekt Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka

Zajedno do fondova EU
Učinkoviti ljudski potencijali

Projekt je sufinacirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Naziv projekta:

Zajednica za novi početak ( kodni broj: UP.02.2.2.05.0010 )

Korisnik:

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, 51000 Rijeka

Kratki opis projekta:

Sukladno Planu deinstitucionalizacije i transformacije domova u RH projektom se planira smanjiti broj korisnika u ustanovi kroz unaprjeđenje i razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga što uključuje:

-Razvoj i pružanje usluge organiziranog stanovanja u iznajmljenom objektu uz sveobuhvatnu podršku za 8 djevojaka s problemima u ponašanju;

-Unaprjeđenje usluge poludnevnog boravka koja će se provoditi kod pružatelja socijalne usluge, u iznajmljenom objektu, za 10 korisnika u riziku od nastanka problema u ponašanju;

-Razvoj i širenje usluge savjetovanja i pomaganja za 20 obitelji pomoću mobilnih timova.

U sklopu projekta zaposlit će se osam (8) novih radnika: dva (2) za pružanje pomoći kod provedbe usluge organiziranog stanovanja, a preostalih šest (6) za uslugu savjetovanja i pomaganja. Nabavit će se i dva (2) vozila za potrebe mobilnih timova sa svrhom provedbe usluge savjetovanja i pomaganja za obitelji koje žive u Rijeci i okolici kao i u ruralnim područjima unutar Primorsko-goranske županije. Predviđeno je i uzimanje u najam jednog objekta za provođenje usluge organiziranog stanovanja i jednog za poludnevni boravak. Konačno, projektom će se provesti edukacija i supervizija stručnih radnika u Domu te organizirati studijsko putovanje kako bi se podigla kvaliteta same usluge i osigurao lakši prijelaz na IZ-U. Koristi za djecu i mlade s problemima u ponašanju i njihove obitelji vidljive su kroz provedbu planiranih usluga radi postizanja višeg stupanja oporavka i funkcioniranja, brže inkluzije u društvenu zajednicu mladih te kvalitetnijeg života u zajednici.

Cilj projekta i očekivani rezultati:

Opći cilj projekta je poboljšati socijalnu uključenost djece i mladih kroz prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici i prevencija daljnje institucionalizacije.

Specifični ciljevi projekta su: 1) poboljšati dostupnost izvaninstitucijskih socijalnih usluga (savjetovanja i pomaganja, boravka i organiziranog stanovanja) u području rada s djecom i mladima s problemima u ponašanju ili u riziku od razvoja tih problema i njihovih obitelji; 2) osnažiti kapacitete djelatnika za pružanje navedenih usluga kako bi se podigla kvaliteta rada pružatelja usluge i osigurala djelotvornija intervencija u društvu.

Rezultat projekta je povećana dostupnost izvaninstitucijskih socijalnih usluga u zajednici te osnaženi kapaciteti pružatelja usluge.

Ukupna vrijednost projekta:

5.999.155,18 kn

 

Iznos koji sufinancira EU:

5.999.155,18 kn

 

Razdoblje provedbe projekta:

Od 30.06.2020. godine do 30.06.2023. godine

Kontakt osoba:

Ovlaštena osoba za zastupanje Doma – ravnatelj: dr.sc. Dina Šverko, prof. psihologije

E-mail: dina.sverko@socskrb.hr

Tel: 051 / 671 083

Fax: 051 / 672 480